Nawigacja i treść

DOKUMENTY CELNE DLA ODPRAWY UPROSZCZONEJ I INDYWIDUALNEJ - W NARZĘDZIACH DHL

Odprawa celna uproszczona

Faktura pro-forma (drukowana)
Dokument CN23 (drukowany)
Oba dokumenty będą generować się automatycznie w narzędziu DHL w oparciu o dane wprowadzone przez Klienta.
Muszą być dołączone na zewnątrz przesyłki w 2 egzemplarzach.

Brak tych dokumentów sprawi, że przesyłka wróci do Nadawcy, który zostanie obciążony kosztem zwrotu i odprawy celnej.

Odprawa celna indywidualna

Faktura handlowa w języku angielskim (drukowana i elektroniczna)
Faktura handlowa w języku angielskim musi być załączona w formie elektronicznej w narzędziu elektronicznym DHL.
Po wydrukowaniu musi być dołączona na zewnątrz przesyłki.

Brak tych dokumentów sprawi, że przesyłka wróci do Nadawcy, który zostanie obciążony kosztem zwrotu i odprawy celnej