Nawigacja i treść

ZWROT TOWARU – KTO PONOSI KOSZT PRZESYŁKI?

Aktualne na dzień: 04.01.2023

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, kupującym przysługuje prawo do zwrotu towaru zakupionego przez Internet. Przepisy uwzględniają jednak szereg warunków, jakie musi spełnić kupujący, by mógł z tego prawa skorzystać. Zapoznać się z nimi musi również przedsiębiorca. Czy reguły zwrotu towaru zakupionego ze sklepu internetowego są takie same również w przypadku sklepów stacjonarnych? Kto ponosi koszty zwrotu i na kim ciąży obowiązek zapłaty za odesłanie przedmiotów?

Prawa konsumenta w zakresie zwrotu towarów

Kupujący co do zasady nie ma prawa zwrotu towaru zakupionego w sklepie stacjonarnym tylko dlatego, że nabyty przedmiot, choć jest bez wad, mu nie odpowiada. Prowadzący taki biznes przedsiębiorca nie ma zatem w tym przypadku obowiązku przyjmowania towaru z powrotem i oddawania konsumentowi pieniędzy – jeśli się na to zdecyduje, to ze swojej własnej woli. Procedura zwrotu niewadliwego towaru w sklepie stacjonarnym jest wówczas ustalana przez podmiot prowadzący sklep, nie obowiązują żadne przepisy co do dnia, do którego należy dokonać zwrotu towaru, prawo nie określa też, które ze sprzedawanych przedmiotów mogą być zwracane. Warunki określane są w regulaminie sklepu stacjonarnego.

Sytuacja wygląda jednak zgoła inaczej, jeśli umowa między sprzedawcą a kupującym została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa. W tym przypadku mowa nie tylko o zakupach w sklepie internetowym, ale i nabywaniu towarów przez telefon lub na różnego rodzaju pokazach. Ochrona kupującego wynikająca z Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 roku przyznaje mu prawo do odstąpienia od umowy zawartej przez internet w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Zasady zwrotu towaru zakupionego przez internet

Co istotne, zwrot towaru w sklepie online nie zawsze musi zostać przyjęty przez przedsiębiorcę. Jest tak na przykład wtedy, gdy przedmiot transakcji wykonany został na zamówienie klienta. W przypadku produktów spersonalizowanych, wytworzonych według specyfikacji konsumenta (na przykład ubrania szyte na miarę) prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje, nawet jeśli dana rzecz nie została użyta i wciąż znajduje się w oryginalnym opakowaniu. Nie można również zwracać towarów, które mają krótki termin przydatności i szybko psujących się czy takich, które nie powinny być zwracane ze względów higienicznych lub ze względu na ochronę zdrowia. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy także zapieczętowanych multimediów.

Jeśli kupujący chce i może zwrócić towar kupiony przez internet, składa przedsiębiorcy oświadczenie odstąpienia od umowy sprzedaży. Koszt przesyłki zamówienia ze sklepu do klienta musi zostać oddany przez sprzedającego. Należy jednak pamiętać, że cenę nadania przesyłki za sam zwrot towaru do sklepu ponosi już kupujący, o ile zostanie uprzednio poinformowany o kosztach zwrotu. W niektórych sytuacjach jednak to przedsiębiorca musi zadbać o transport zwracanego produktu. Jest tak na przykład wtedy, gdy przedmiot transakcji ma bardzo duże rozmiary lub wymaga złożonego, wieloetapowego demontażu oraz został zakupiony poza lokalem przedsiębiorstwa i dostarczony do miejsca zamieszkania kupującego.

Zwrot towaru zakupionego przez internet – o czym musi pamiętać przedsiębiorca?

Właściciele sklepów internetowych muszą być świadomi obowiązków wynikających z właściwości określonych przepisów chroniących konsumenta. Koniecznie muszą pamiętać na przykład o poinformowaniu kupującego o jego prawie do odstąpienia od umowy zawartej przez internet bez podawania przyczyny. Jeżeli tego nie zrobią, prawo zwrotu towaru przestaje obowiązywać dopiero po upływie 12 miesięcy od dnia zakończenia podstawowego, 14-dniowego czasu na zwrot.

Jeśli opakowanie zostało otwarte, zwracany towar musi być w stanie nienaruszonym. Jeżeli jednak klient używał danego przedmiotu, przedsiębiorca może obciążyć go obowiązkiem pokrycia kosztów związanych z pomniejszeniem wartości towaru. Właściciel sklepu musi jednak pamiętać, by poinformować kupującego o możliwości odstąpienia od umowy i sposobie, w jaki może to zrobić – w przeciwnym wypadku straci prawo do wyegzekwowania kosztów z tego tytułu.