Drogi użytkowniku,

przeglądasz tę stronę przy pomocy przeglądarki, która niekoniecznie zapewnia jej optymalne działanie.

Nadal możesz kontynuować, jednak, aby zapewnić optymalne działanie strony, zalecamy używanie Edge, Firefox i Chrome.

Usprawnią one Twoją pracę i zarządzanie wysyłkami. Na przykład, dzięki bezpłatnej usłudze "Przekieruj paczkę" możesz ułatwić klientom odbiór - dokonują oni samodzielnej zmiany terminu lub adresu dostawy. Część usług dodatkowych jest już wliczona w cenę przesyłki, a pozostałe dostępne są za dodatkową opłatą.

Przesyłki krajowe - usługi zawarte w cenie

 • Potwierdzenie w wersji elektronicznej – skan z podpisem Odbiorcy. Dostępne w narzędziach elektronicznych udostępnionych przez DHL Parcel dla przesyłek nadanych przy ich użyciu.

 • Za pomocą wiadomości e-mail lub SMS Odbiorca otrzymuje informacje o nadaniu przesyłki, dacie, miejscu i przewidywanych godzinach doręczenia, a także o nieudanej próbie doręczenia (z powodu nieobecności Odbiorcy pod adresem doręczenia lub nieuiszczenia należności ciążących na przesyłce). Wiadomość zawiera informację o wartości pobrania, jeśli przesyłka została nadana z usługą dodatkową POBRANIE i ZWROT NALEŻNOŚCI (COD). Dzięki powiadomieniom Odbiorca może skorzystać z usługi PRZEKIERUJ PACZKĘ.

 • Możliwość nadania przesyłki w dogodnym punkcie DHL ServicePoint. Informacje o sieci punktów nadania: dhl24.com.pl/mapa/nadania.

  Dotyczy przesyłek DHL PARCEL POLSKA, DHL PARCEL RETURN POLSKA i DHL PARCEL ECONOMY, jednoelementowych o maksymalnej wadze 31,5 kg i maksymalnych wymiarach 120 x 60 x 60 cm, o maksymalnej wartości 6 500 PLN. Przed nadaniem w punkcie wymagane jest przygotowanie etykiety i opakowania.

 • Już od momentu wygenerowania przesyłki przez Nadawcę, Odbiorca może przekierować swoją przesyłkę za pomocą serwisu przekieruj.dhlparcel.pl Usługa dostępna dla Odbiorców wyłącznie pod warunkiem podania przez Nadawcę w danych adresowych przesyłki numeru telefonu komórkowego i/lub adresu e-mail. 

  Opcje do wyboru w obrębie jednego terminala:

  • przekierowanie do odbioru w DHL ServicePoint lub DHL Locker
  • wskazanie nowego adresu doręczenia 
  • zmiana daty doręczenia 
  • rezygnacja z przesyłki

  Przekierowanie do odbioru w DHL ServicePoint lub DHL Locker jest możliwe dla przesyłek jednoelementowych, o maksymalnej wadze 25 kg i maksymalnych wymiarach 80 x 60 x 60 cm, z usługą dodatkową UBEZPIECZENIE PRZESYŁEK o wartości nie przekraczającej 6 500 PLN, z usługą COD o wartości nie przekraczającej 1000 PLN.

 • Faktura w wersji elektronicznej, będąca odpowiednikiem faktury papierowej. eFaktura to wielofunkcyjny, bezpieczny oraz łatwy w użyciu serwis.

  Umożliwia otrzymywanie e-mailem informacji o wystawionej fakturze, a także wyświetlanie i pobieranie potwierdzenia doręczenia do zafakturowanej przesyłki.

  Aktywacja eFaktury oraz dostęp do niej znajduje się pod adresem dhlparcel.pl

 • W przypadku braku Odbiorcy, Kurier DHL Parcel doręczy przesyłkę pod wskazany na liście przewozowym adres alternatywny, jeśli adres ten znajdować się będzie w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca doręczenia.

  Bezpośrednie sąsiedztwo miejsca doręczenia oznacza miejsce usytuowane w tym samym domu, budynku bądź obiekcie, co miejsce doręczenia lub dom albo posesję położoną w najbliższym sąsiedztwie miejsca doręczenia.

  Odbiorca otrzyma powiadomienie o doręczeniu przesyłki do sąsiada w wiadomości e-mail lub SMS.

  Dotyczy tylko usługi DHL PARCEL POLSKA oraz DHL PARCEL PREMIUM.

  Nie można łączyć z usługą ZWROT POTWIERDZONYCH DOKUMENTÓW (ROD).

  Zamawianie usługi za pomocą narzędzi elektronicznych DHL Parcel.

 • Codzienne zestawienie przesyłek niedoręczonych z przyczyn niezależnych od DHL Parcel, przesyłane na wskazany adres e-mail.

Przesyłki krajowe - usługi dodatkowo płatne

 • Możliwość zapewnienia dodatkowej ochrony finansowej przed utratą lub zniszczeniem przesyłki. Obejmuje przesyłki o wartości do 100 000 PLN. W przypadku przesyłki łączonej obowiązuje opłata za ubezpieczenie przesyłek z elementami o wadze powyżej 31,5 kg. Rozszerzenie zakresu usługi dla przesyłek o wartości powyżej 100 000 PLN wymaga odrębnych ustaleń zawartych w pisemnej umowie ramowej łączącej DHL Parcel z Klientem. Opłata naliczana jest indywidualnie dla każdej wysyłki na podstawie zgłoszenia w Dziale Obsługi Klienta DHL Parcel.

 • Pobrana należność za towar jest przekazywana zgodnie z dyspozycją Zleceniodawcy usługi przelewem bankowym. Odbiorca przesyłki może przekazać kwotę pobrania gotówką lub kartą płatniczą. W przypadku, gdy Odbiorca przesyłki przekaże kwotę COD przy użyciu karty płatniczej, zostanie naliczona dopłata za płatność kartą płatniczą za należności COD. Każda przesyłka z usługą COD podlega dodatkowo ubezpieczeniu. Kwota pobrania zwracana jest w ciągu 5 dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego po dniu doręczenia przesyłki (obowiązuje data przekazania środków z rachunku bankowego DHL Parcel). Maksymalna kwota pobrania przesyłki to 11 000 PLN. Jeżeli przy nadaniu jednej lub wielu przesyłek łączne kwoty pobrań od jednego Nadawcy do jednego Odbiorcy przekroczą jednorazowo 6 500 PLN, Odbiorca przesyłki zobowiązany jest do dokonania odbioru w Punkcie Obsługi Klienta DHL. Kwota pobrania przesyłki kierowanej do odbioru w punkcie DHL ServicePoint nie może przekroczyć 1 000 PLN.

 • Opłata zostanie naliczona, gdy Odbiorca przesyłki przekaże kwotę pobrania przy użyciu karty płatniczej. Dotyczy doręczenia Kurierem oraz odbioru w Punkcie Obsługi Klienta DHL Parcel. Dopłata nie obowiązuje w przypadku odbioru przesyłki w punkcie partnerskim DHL ServicePoint.

 • Obsługa zleceń pisemnych złożonych za pomocą e-maila. Dostępna wyłącznie dla Zleceniodawców będących płatnikami za tę usługę.

 • Obsługa zleceń złożonych telefonicznie za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta DHL Parcel. Dostępne wyłącznie dla Zleceniodawców będących płatnikami za tę usługę.

 • Możliwość zmiany adresu doręczenia przez Nadawcę w obrębie kraju. Realizowane po otrzymaniu pisemnej dyspozycji od Nadawcy.

 • Szczegółowe informacje o zakresie oferowania usługi (kod pocztowy miejsca doręczenia przesyłki) znajdują się w narzędziach elektronicznych udostępnionych przez DHL Parcel lub w Dziale Obsługi Klienta DHL Parcel. Dotyczy tylko usług DHL PARCEL POLSKA oraz DHL PARCEL MAX PACZKA, DHL PARCEL MAX PÓŁPALETA, DHL PARCEL MAX PALETA.

 • Szczegółowe informacje o zakresie oferowania usługi (kod pocztowy miejsca nadania przesyłki) znajdują się w narzędziach elektronicznych udostępnionych przez DHL Parcel lub w Dziale Obsługi Klienta DHL Parcel.

 • OPŁATA ZA ELEMENT NIESTANDARDOWY DLA PRZESYŁEK: DHL PARCEL POLSKA, DHL PARCEL PREMIUM, DHL PARCEL 9, DHL PARCEL 12, DHL PARCEL RETURN POLSKA 

  Opłata zostanie naliczona do elementów: 

  • których najdłuższy bok jest dłuższy niż 120 cm lub którykolwiek z pozostałych boków przekracza 60 cm 
  • o kształcie okrągłym, cylindrycznym lub owalnym 
  • o nieregularnych kształtach z wystającymi częściami 
  • zawierających luźne, ciężkie elementy lub takich, których rozkład ciężaru jest nierównomierny 
  • umieszczonych w luźnym opakowaniu lub posiadających nieregularny kształt (tzn. gdy możliwe jest przesunięcie się zawartości, a tym samym przesunięcie środka ciężkości podczas transportu) • oznakowanych naklejkami DHL GÓRA oraz UWAGA! NST 
  • których zawartość wymaga obsługi specjalnej (gdy brak możliwości automatycznego sortowania w magazynach przeładunkowych lub istnieje ryzyko uszkodzenia innych przesyłek) 
  • zawierających substancje płynne w opakowaniach takich jak: beczki, kanistry, wiadra itp. 
  • zawierających przedmioty lub urządzenia wytwarzające pole magnetyczne
  • Kwalifikacja towarów dostępna jest na stronie dhlparcel.pl 
  • Opłata naliczana jest także przy zwrocie przesyłki niedostarczalnej do Nadawcy.
 • Opłacie podlegają elementy umieszczone na paletach, gdy: 

  • użyto palety o wymiarach przekraczających 120 x 80 cm (paleta EURO) 
  • towar wykracza poza obrys palety 
  • towar nie jest przymocowany do palety (np. za pomocą folii, taśm bindujących, śrub, itp.) 

  Opłata zostanie naliczona w przypadku elementów niespaletyzowanych, gdy: 

  • ich najdłuższy bok jest dłuższy niż 120 cm lub którykolwiek z pozostałych boków przekracza 60 cm 
  • oklejone są naklejkami DHL GÓRA oraz UWAGA! NST 
  • zawierają one substancje płynne w opakowaniach takich jak: beczki, kanistry, wiadra itp. 
  • mają kształt okrągły, cylindryczny bądź owalny 
  • mają nieregularny kształt z wystającymi elementami 
  • zawierają towary, które z powodu swojej specyfiki nie dają się spaletyzować (np. urządzenia na kółkach) i nie mogą być sortowane automatycznie 

  Kwalifikacja towarów dostępna jest na stronie dhlparcel.pl 

  Opłata naliczana jest także przy zwrocie przesyłki niedostarczalnej do Nadawcy.

 • Dopłata zostanie doliczona do elementu o długości powyżej 200 do 400 cm i stanowić będzie osobną przesyłkę wymagającą odrębnego listu przewozowego. Waga rzeczywista elementu nie może przekraczać 50 kg.

 • Za przesyłkę niedostarczalną uważa się taką przesyłkę, która nie mogła być doręczona przez DHL Parcel z powodu: odmowy przyjęcia przez Odbiorcę, odmowy uregulowania płatności za usługę, odmowy uiszczenia kwoty pobrania w ramach usługi dodatkowej POBRANIE I ZWROT NALEŻNOŚCI (COD), nieodebrania przesyłki przez Odbiorcę po wykonaniu ustalonych prób doręczenia lub braku prawidłowych danych adresowych uniemożliwiających doręczenie.

  Dla przesyłek DHL PARCEL PREMIUM, DHL PARCEL 9 oraz DHL PARCEL 12 opłata za usługę ZWROT PRZESYŁKI NIEDOSTARCZALNEJ zostanie naliczona według cen za DHL PARCEL POLSKA.

 • Potwierdzenie w wersji papierowej – wydruk z podpisem Odbiorcy. Usługę można zamówić w trakcie nadania przesyłki lub po nadaniu. Realizacja możliwa do 1 roku po doręczeniu.

 • Uzyskanie potwierdzenia doręczenia towaru na dokumentach dołączonych na zewnątrz przesyłki i ich zwrot do Nadawcy (maksymalnie 5 dokumentów). Regulamin usług ROD dostępny jest na stronie dhlparcel.pl

 • Obsługa przesyłki płatnej przez Zleceniodawcę, który nie jest Nadawcą ani Odbiorcą.

 • Opłata naliczana, gdy kurier został podstawiony zgodnie ze zleceniem, a przesyłka nie została kurierowi wydana lub Nadawca był nieosiągalny.

 • Dotyczy tylko palet EURO (120 x 80 cm), zgodnych z normą UIC 435-2.

  Usługa dostępna dla Nadawców płacących za transport, z odpowiednim zapisem w umowie.

 • Opłata za opakowania kartonowe, foliopaki i koperty zależna od ich wymiarów.

 • Opłata paliwowa i drogowa doliczana jest do ceny podstawowej netto każdej przesyłki. Wielkość i sposób obliczania opłaty zdefiniowane są na stronie dhlparcel.pl

 • Opłata związana z przygotowaniem faktury zawierającej szczegółowy wykaz zafakturowanych transakcji, obejmujący numer listu przewozowego, nazwę Nadawcy i Odbiorcy przesyłki oraz składowe opłaty za przesyłkę.

 • Załącznik do faktury wysyłany w formie elektronicznej.

 • DHL Parcel zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta opłatą administracyjną w przypadku konieczności wysłania ponownego wezwania do zapłaty za usługi DHL Parcel.

 • Opłata administracyjna związana z przywróceniem możliwości opłacania przelewem usług DHL Parcel.

 • Po wystawieniu faktury przez DHL Parcel zmiana płatnika może nastąpić w oparciu o pisemną prośbę Klienta.

  Opłatę administracyjną za ponowne wystawienie faktury zostanie obciążony nowy płatnik wskazany w Formularzu zmiany płatnika.

  Formularz dostępny jest na stronie dhlparcel.pl w zakładce Wzory dokumentów lub w Dziale Obsługi Klienta DHL Parcel.

Cenniki dla klientów, którzy podpisali umowę od 01.11.2021

Cenniki dla klientów, którzy podpisali umowę przed 01.11.2021

Dokumenty DHL Parcel

Pobierz wzory dokumentów, cenniki i regulaminy usług DHL Parcel.

Rozwiązania dla e-commerce

Wybierz nasze rozwiązania dedykowane branży!

Oferta dla firm

Zobacz ofertę na krajowe i międzynarodowe przesyłki kurierskie.